ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์

#จดหมายข่าว #TCCNEWS
📒จดหมายข่าวฉบับที่ 25 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 “การประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาหรือ Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM ประจำปีงบประมาณ 2564 “
นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิช​ยการ​ธนบุรี​
พร้อมด้วย ดร.สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาหรือ Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM ประจำปีงบประมาณ 2564
โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็นประธานในการประชุม และวิทยาลัยพณิชยการธนบุรียังเป็น 1 ใน 25 ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา