ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 55 ประจำเดือน มีนาคม 2566
🎉

ขอแสดงความยินดี

กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จากผลการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8 จำนวน 6 รางวัล ดังนี้

————————————
⭐ รางวัล หมู่ลูกเสือสวนสนามดีเด่น ค่ายย่อยที่ 5
⭐ รางวัล กลุ่มลูกเสือดีเด่น ค่ายย่อยที่ 5
⭐ รางวัล กองลูกเสือดีเด่น ค่ายย่อยที่ 5
⭐ รางวัล กองเนตรนารีดีเด่น ค่ายย่อยที่ 5
⭐ รางวัล หมู่เนตรนารีดีเด่น ค่ายย่อยที่ 5
⭐ รางวัล หมู่ลูกเสือดีเด่น ค่ายย่อยที่ 5
————————————
พร้อมรวบรวมภาพกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมฯ ของลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา