ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 88 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
“ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”
📣 วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ เพื่อเตรียมรับการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานเปิดโครงการในการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง สอศ. ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี