ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 170 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
“วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและหารือแนวทางการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 3”
📣 วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พร้อมด้วย ดร.จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและหารือแนวทางการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) นโยบายที่ 8 ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดย เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นายนิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา อำนวยการในการประชุม ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทั้งนี้ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมในรูปแบบอออนไลน์ Zoom นำโดย นายฐาปน์ณัฐ โพธิศิริ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และนางสาวศิริพร ไชยรุ่งเรือง ครูผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับทราบผลการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี