ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 27 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
“โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
📣 วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ ดร.จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และ นางสาวนิอร น้ำใจดี ผู้กำกับลูกเสือ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี