ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 31 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
“ประชุมคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา ระดับชั้น ปวช. และระดับ ปวส. ครั้งที่ 1/2566”
📣 วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ​เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา ระดับชั้น ปวช. และระดับ ปวส. ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย ดร.จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนางสาววิไลวรรณ โรจณรุ่งเรืองบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครูที่ปรึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับขึ้นทะเบียนมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี