ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 35 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
“วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10”
📣 วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ ดร.จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวอมรรัตน์ พูลกำลัง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ นางสาวจิรัชญา ชุมภูนุช หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ตัวแทนเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอาชีพ โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษา และส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ
ในนาม วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เนื่องในสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2565 ร่วมกับบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท