ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 207 ประจำเดือน สิงหาคม 2566
“การประชุมชี้แจงนักศึกษา เพื่อรับสมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาไทย-จีน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รูปแบบทวิวุฒิ (Co-Certificate)”
📣 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พร้อมด้วย ดร.จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางสาววิไลวรรณ โรจณรุ่งเรืองบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู เข้าร่วมชี้แจงนักศึกษา เพื่อรับสมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาไทย-จีน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รูปแบบทวิวุฒิ (Co-Certificate) แก่นักศึกษา ระดับ ปวส. ที่มีความสนใจในการเดินทางไปศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามโครงการดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 821
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+3