ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
 
📜 ฉบับที่ 247 ประจำเดือน กันยายน 2566
“วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้าร่วมการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย”
📣 เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ นางสาววิไลวรรณ โรจนรุ่งเรืองบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายทัณฑวัต ปานพุ่ม ครูแผนกแผนกวิชาสามัญ (ทักษะชีวิต) และนางสาวศิริพร ไชยรุ่งเรือง ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเชิงระบบ ครั้งที่ 1 พื้นที่กรุงเทพฯ
โดย ดร.สุดา สุขอ่ำ รองเลขาธิการคุรุสภา ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มจากกลุ่มตัวอย่างตามเป้าหมายที่กำหนด ณ ห้องประชุมกัปตันวิท ชั้น 2 โรงแรม Bella B Hotel จังหวัดนนทบุรี
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : คุรุสภา