ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
 
📜 ฉบับที่ 248 ประจำเดือน กันยายน 2566
“พิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประกันคุณภาพภายใน 2566 พร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”
📣 วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ ดร.สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประกันคุณภาพภายใน 2566 พร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย ว่าที่ ร.ต.หญิง เพชรนภา ชูอินทร์ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมร่วมให้การต้อนรับ ท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 2 ท่าน ดังนี้
⭐ นางขนิษฐา จิตรอรุณ ครูผู้ทรงคุณวุฒิ
⭐ นายพิเชษฐ์ อุทรสิงห์ ครูชำนาญการ รักษาการตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี