ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 66 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
“พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2565”
📣 เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ ดร.สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะ จำนวน 7 ทักษะ ได้แก่
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
3. ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์
4. ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์
5. ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก
6. ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative Marketing Strategy”
7. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest)
ในการนี้มีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการตัดสิน คณะครูผู้ควบคุมทีม และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสำเภาทอง