ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 49 ประจำเดือนตุลาคม 2565
“บอกรักษ์โลก บ้านส่วนรวมของเรา”
📣 เมื่อวันอังคารที่​ 11 ตุลาคม​ 2565
นางสาวสาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ นายจีรเดช ทันตะเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางสาวภัททชฎา คำพวง หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์และนางสาวนิอร น้ำใจดี ครูแผนกวิชาการบัญชี พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานเพื่อจัดแสดงนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ สิ่งของเหลือใช้จากธรรมชาติ ในงาน “บอกรักษ์โลก บ้านส่วนรวมของเรา” โดยได้รับมอบเกียรติบัตร คนดีรักษ์โลก จาก ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ณ บริเวณห้องโถงหน้าห้องประชุม B1-1 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา