ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 56 ประจำเดือน มีนาคม 2566
“การประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
📣 วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย นางสาววิไลวรรณ โรจณรุ่งเรืองบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ งานการเงินและงานพัสดุ พร้อมบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการเร่งรัด กำกับ ติดตามงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)
ณ ห้องประชุมมูลนิธิสมเด็จพระธีรญาณมุนี