ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 57 ประจำเดือน มีนาคม 2566
“ประชุมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ กับระบบการขึ้นทะเบียนและรับรองหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ”
📣 วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้าร่วมการประชุมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ กับระบบการขึ้นทะเบียนและรับรองหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในการเชื่อมโยงข้อมูลฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี