ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 14 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
📣 เมื่อวันพฤหัสบดีที่​ 12 พฤษภาคม​ 2565
นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล พร้อมด้วย
– ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมศึกษาเอกชน
– นายนิธิภัทร ศรีธัญญา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล
– ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
– ดร.อนันต์ วรธิติพงศ์ ประธาน อ.กรอ.อศ.
– นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
– ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ CEO & Founder, บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด Google for Education
– นายมีธรรม ณ ระนอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
– นางสาวนันทิยา มานิช ตัวแทนบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
– นางสาวธณัทอร วรรณจรูญ หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาบุคลากร สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
– คณะผู้บริหารในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
– ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการการพัฒนาสมรรถนะที่ทันสมัย
ตามมาตรฐานอาชีพ (CVM) “หลักสูตรการสร้างและพัฒนาแอพพลิเคชั่น”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) โดยพร้อมเพียงกัน
ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี