ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์ 
 
 
 
 
 
รายงานข่าว:
#วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
 
#จดหมายข่าว#tccnews
ฉบับที่ 369 ประจำเดือน ธันวาคม 2566
📜
“ร่วมพูดคุย ติดตาม ถามความเป็นอยู่ ของนิสิตฝึกสอนที่รับการฝึกประสบการณ์”
วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2566
📣
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พร้อมด้วย ผู้แทนศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระ อาจารย์ผู้ประสานงาน และอาจารย์พี่เลี้ยง ร่วมพูดคุย ติดตาม ถามความเป็นอยู่ ของนิสิตฝึกสอนที่รับการฝึกประสบการณ์ เพื่อให้การพัฒนาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การจัดการเรียนการสอน พร้อมคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Facebook Comments