ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์

📒จดหมายข่าวฉบับที่ 21 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 การประชุมเพื่อเชื่อมโยงหลักสูตรกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในสาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์
 
🗓 เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2564 นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี​ ​กล่าวต้อนรับ นายพีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายวณิชย์ อ่วมศรี และนางศิริพรรณ ชุมนุม ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมคณะทำงานจากสภาการศึกษา โดยมีนายพีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อเชื่อมโยงหลักสูตรกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในสาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ ณ ห้องประชุมสำเภาทอง