ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 36 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
“ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการเครือข่ายระหว่างวิทยาลัยกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ 2566”
📣 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ​เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการเครือข่ายระหว่างวิทยาลัยกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย ดร.สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเพิ่มจำนวนสถานประกอบการหรือหน่วยงานในการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์วิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี