ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 37 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
“ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารี วิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2565 (ค่ายย่อยที่ 5)”
📣 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ ดร.จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายนพพล พุ่มพวง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารี วิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2565 (ค่ายย่อยที่ 5) ณ ห้องประชุมบวรธรรมกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี