ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 39 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
“ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566”
📣 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ครั้งที่ 1/2566
⭐ รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ ศรีวงษ์คล ประธานในการประชุม
เพื่อปรึกษาหารือและขอความเห็นชอบในการบริหารจัดการ จากคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการผู้แทน รวมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี