ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 40 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
“ประชุมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2565”
📣 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ ดร.จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมวิจักขณะ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี