ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
#จดหมายข่าว #tccnews
📜ฉบับที่ 21 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
📣 เมื่อวันพุธที่​ 8 มิถุนายน 2565
นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นประธานกรรมการในประชุมการปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพการบัญชี ผู้แทนจากสถานประกอบการ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมมูลนิธีสมเด็จพระธีรญาณมุนี