ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 212 ประจำเดือน สิงหาคม 2566
“โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ ตามแผนพัฒนาส่งเสริมริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล”
📣 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ ดร.จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร เป็นประธานเปิด “โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ ตามแผนพัฒนาส่งสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์” พร้อมให้การต้อนรับ ตัวแทนจาก บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อมาบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการทำงานในสถานประกอบการ และประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกงานในระบบการเรียนแบบปกติ หรือระบบทวิภาคี เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาการตลาด
ภายในงานมีการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ จากนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. ทุกชมรมวิชาชีพ และชมการแสดง Cover Dance โดยมี ดร.สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะกรรมการตัดสินการประกวด คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+3