ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 17 ประจำเดือน มกราคม 2566
“การขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”
📣 วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พร้อมด้วย ดร.สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูหัวหน้าแผนกวิชา และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมชี้แจ้งการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการเครือข่ายการขับเคลื่อนการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลัง ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี