ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 44 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
“การประชุมวิชาการแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี”
📣 วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมวิชาการแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในการนี้มีการนำเสนอผลงานในรายวิชาโครงการวิชาชีพ ของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 ในภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมสำเภาทอง และห้องประชุมมูลนิธิสมเด็จพระธีรญาณมุนี วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี