ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 59 ประจำเดือน มีนาคม 2566
“ประชุมพิจารณาผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาครั้งที่ 1/2566”
📣 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้าร่วมการประชุมพิจารณาผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดำเนินการโดย วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ฝ่ายเลขานุการฯ
โดย ดร.อนันต์ วรธิติพงศ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดังรายนามการประชุมในครั้งนี้ ในรูปแบบออนไลน์ Google Meet
ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี