ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 176 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
“โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามแผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยชมรมวิชาชีพการบัญชี”
📣 วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ ดร.จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร กล่าวเปิดโครงการพร้อมให้การต้อนรับ นายนิติธร แก้วโต ทนายความอิสระ และที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อบรรยายและให้ความรู้ในโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามแผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเองและเกิดความตระหนักตามสายงานวิชาชีพในปัจจุบัน โดยมี คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพียงกัน ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+3