ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 177 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
“ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการที่มีกำหนดจัดในเดือนกรกฎาคม ประจำปีการศึกษา 2566”
📣 วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ​​เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการที่มีกำหนดจัดในเดือนกรกฎาคม ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่จัดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2566 ได้แก่
1. โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา
2. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
3. โครงการทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พร้อมด้วย ดร.จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร นายนพพล พุ่มพวง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+3