ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์

#จดหมายข่าว#TCCNEWS📒จดหมายข่าวฉบับที่ 8 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2563

💻นายณัฐพงษ์ ใจกิจสุวรรณ นักศึกษา ปวส. แผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
โดยมี ครูสนิฏฐา วุฒิวิกัยการ และครูทัณฑวัต ปานพุ่ม เป็นครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม
💻 นายณัฐพงค์ เกียรติธนากิตติ์ นางสาวกานต์มณี บุญธรรม และ นางสาวนวรัตน์ ศรีบัณฑิต นักศึกษา ระดับ ปวช. แผนกวิชาการบัญชี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช.
โดยมี ครูนพพล พุ่มพวง เป็นครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม
💻 นายพีรพัฒน์ อุ่นเรือน นักเรียนสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
นางสาวกุรุพินทร์ มังสะพันธ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เข้าร่วมแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว
🎉 ซอด้วง ได้รับรางวัลชนะเลิศ
🎉 ขลุ่ยเพียงออ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ
🎉 ระนาดเอก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โดยมี ครูชอบ ขุนวิทยา และครูธัญญลักษณ์ จีระออน เป็นครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม
💻 นางสาวปริยา ศรีสงคราม แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง
💻 นายปธานบารมี เปลี่ยนสูงเนิน แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ
โดยมี ครูอิมรอน สวามิภักดิ์ และครูจารุณี แซ่โซ้ง เป็นครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม
💻 นางสาวพัชรริน อุตยันต์ แผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงไทย ลูกทุ่งหญิง
โดยมี ครูชิต ไวสานฑ์สถล และครูนภาลัย พึ่งจะแย้ม เป็นครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม