ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์

#จดหมายข่าว #TCCNEWS 📒จดหมายข่าวฉบับที่ 10 ประจำเดือน มีนาคม 2564
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลใน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2563
🎉 เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2564 ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้
 
💻 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่
🏅 ผลงาน “อุปกรณ์อำนวยความสะดวก Tracking Gel” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เจ้าของผลงาน นายกฤษฎาวุฒิ เจริญใหญ่ นายณัฐชนน เกตหอม นายดนัย สังสะโอภาส นางสาวธนพร ขันเงิน นายพีรพัฒน์ อุ่นเรือน
ครูผู้ควบคุม ครูภัททชฎา คำพวง ครูอนิรุทธ์ ซัง ว่าที่ร.ต.หญิงเพชรนภา ชูอินทร์ และครูอิมรอน สวามิภักดิ์
 
🏅 ผลงาน “Zhone Wen N แอปพลิเคชันการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยเทคโนโลยี AR” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
เจ้าของผลงาน นายภัทรพล พรพฤติกรณ์ นายธัญพิสิษฐ์ แก้วมณี นางสาวอัสมา ทองคำ นายกวินนริศ เฮงเจริญวรกิจ
ครูผู้ควบคุม ครูศิริพร ไชยรุ่งเรือง ครูภัททชฎา คำพวง ครูพรชัย รอดเจริญ และครูไพรินทร์ เบญจชย
 
💻 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 1 ผลงาน
🏅 ผลงาน “อุปกรณ์ฆ่าเชื้อพลังงานแสงอาทิตย์” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4
เจ้าของผลงาน นายอนุวิท ศรีชัยทัศน์ นายณัฐชนน วิเชียรอินทร์ นายวายุ แซ่อุ้ย นายอนุวัฒน์ ศิริปาลกะ นายศุภวิชญ์ โตบัว และนายโกเมน ช่อกระถิน
ครูผู้ควบคุม ครูอนิรุทธิ์ ซัง ครูภัททชฎา คำพวง ครูธนาวดี บานแย้ม และครูนภาลัย พึ่งจะแย้ม
 
🎉🎉 ทั้ง 3 ผลงานได้ผ่านเข้ารอบเพื่อไปแข่งขันต่อในระดับภาพต่อไป 🎉🎉