ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 95 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
“โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566”
📣 วันศุกร์ที่​ 12 พฤษภาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการของนักเรียน ปวช.3 นักศึกษา ปวส.2 ระบบปกติ และระบบทวิภาคี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้แนวปฏิบัติงานและบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตัวได้เหมาะสมกับการฝึกงานในสถานประกอบการต่าง ๆ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูนิเทศ พร้อมนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: