ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 96 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
“การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2566”
📣 วันศุกร์ที่​ 12 พฤษภาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ​เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน และกล่าวต้อนรับแนะนำข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ทั้ง 13 ท่าน รวมถึงนักศึกษาฝึกสอนทั้ง 5 คน เพื่อให้การพัฒนาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ
ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี