ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 98 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
“ประชุมแนวทางการพัฒนากำลังคนร่วมกับ สภาอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)”
📣 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้าร่วมการประชุมประเด็นการหารือ เรื่องแนวทางการพัฒนากำลังคน อาชีวศึกษา ปวช. ปวส.และ ป.ตรี ให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของภาคเอกชน สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม (ICT) รวมถึง Digital Content พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ดำเนินการฝ่ายเลขานุการฯ
โดย ดร.อนันต์ วรธิติพงศ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดังรายนามการประชุมในครั้งนี้ ในรูปแบบออนไลน์ Zoom ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี