ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์

ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2565
🗓 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565
นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี​
​มอบหมาย นางสาวสรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทำความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ (Thai MOOC) ของอาชีวศึกษาโดยมีและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ
⭐โดยวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และวิทยาลัยเครือข่ายสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศ (Excellent Center) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยาลัยนำร่องในการพัฒนารายวิชาบนแพลตฟอร์ม Thai MOOC
ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม