ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 73 ประจำเดือน เมษายน 2566
“ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาและจัดซื้อหนังสือเรียนฟรีฯ ภาคเรียนที่ 1/2566”
📣 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาและจัดซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง-นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พิจารณาเห็นชอบโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี