ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 11 ประจำเดือน มกราคม 2566
“วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ให้เกียรติในการสัมภาษณ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาหาร “ยอหยา สควีซ” แนะแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาต่อ”
📣 วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้เป็นเกียรติในการสัมภาษณ์เรื่องการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาหาร “ยอหยา สควีซ” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ไปต่อระดับชาติ 🏆🥇
รายชื่อครูที่ปรึกษา
⭐️ ครูปุณิกา เจติยวรรณ
⭐️ ครูนภัสรัญช์ รุ่งสว่าง
⭐️ ครูหนึ่งฤทัย แก้วสุข
⭐️ ครูน้ำค้าง แสงประเสริฐ
⭐️ ครูศรัณย์รัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้เข้าร่วมประกวด
⭐ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการเลขานุการ
ในการแนะแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการศึกษาต่อที่ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี แก่ อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษา
ณ ศูนย์บริหารเครือข่ายและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี