ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์

#วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี รายงานข่าว:
#จดหมายข่าว #tccnews
📜 ฉบับที่ 142 ประจำเดือน มิถุนายน 2566
📣 วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พร้อมด้วย ดร.จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์​ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมประชุมหารือ กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากกองกำกับสวัสดิการเด็กและสตรี เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการหาแนวทางเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นแก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ในการนี้ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ดำเนินกิจกรรม ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick win) และนโยบายหลัก (Policy) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา “พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย สร้างความร่วมมือและการสร้างภาคีเครือข่ายกับ วัด ชุมชน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา” ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายสถานศึกษาปลอดภัย สถานศึกษาแห่งความสุข มีแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่เน้นการทำงานบูรณาการ โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ ผู้เรียน ด้วยการสร้างความร่วมมือและการสร้างภาคีเครือข่าย กับ วัด ชุมชน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี โดยการจัดประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ได้เรียนอย่างมีความสุข