ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 181 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
⚠⛔ “Health, Safety, and Environment – HSE สุขภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม”
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ ดร.จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วย นายพิพัฒฌ์ธรดล วงค์พุทธะ หัวหน้างานอาคารสถานที่ นายพูนศักดิ์ ดีมาก หัวหน้างานปกครอง คณะครูผู้ช่วยงานปกครอง และงานอาคารสถานที่ ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายสถานศึกษาปลอดภัย
ด้วยการสร้างรูปแบบการของแผนรักษาความปลอดภัย และสร้างกระบวนการขับเคลื่อนการรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งมาตรการการป้องกันดูแล ให้กับครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา ภายในห้องเรียน และภายในสถานศึกษา ในการสร้างความร่วมมือ และการสร้างภาคีเครือข่ายกับ วัด ชุมชนบางแวก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+3