ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 182 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
“โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566”
📣 วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ ดร.จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร ให้การต้อนรับคณะวิทยากร และเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิทยากรบรรยายความรู้ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่
⭐ นายประไพ จีระฐิติ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากธนาคารออมสิน
⭐ นางสาววัชรินทร์ บุญญวินิจ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าของธุรกิจ “บ้านสวนคุณตาคุณยาย”
พร้อมด้วย ดร.สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพื่ออบรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ในการเรียนรู้การจัดทำแผนธุรกิจเบื้องต้น และการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+3