ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 46 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
“การประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อน NQF สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 6 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล”
📣 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี คณะผู้บริหาร คณะครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ
ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา ประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการทุกท่าน ในการประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อน NQF สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 6 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล พร้อมทั้งหารือติดตามความก้าวหน้าในการนำหลักสูตรการเรียนการสอน ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี