ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์

#จดหมายข่าว #TCCNEWS #Mou ฉบับที่ 54 ประจำเดือน กันยายน​ 2564​
นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ
นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กับสถานประกอบการและหน่วยงานอื่น ๆ โดยมี ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายเจนวิทย์ ครองตน ประธานอาชีวศึกษากรุงเทพ ผู้แทนสำนักงานเขตภาษีเจริญ และสถานประกอบการต่าง ๆ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ ทั้งแบบ On Site และOnline
ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี