ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 15 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
📣 เมื่อวันที่​ 12-14 พฤษภาคม​ 2565
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสมรรถนะที่ทันสมัยตามมาตรฐานอาชีพ (CVM) “หลักสูตรการสร้างและพัฒนาแอพพลิเคชั่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมเป็นประธานในการเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วย
ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมศึกษาเอกชน
นายนิธิภัทร ศรีธัญญา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล
ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ดร.อนันต์ วรธิติพงศ์ ประธาน อ.กรอ.อศ.
นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ CEO บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด
นายมีธรรม ณ ระนอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวนันทิยา มานิช บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
นางสาวธณัทอร วรรณจรูญ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
คณะผู้บริหารในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
และผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการฯ จำนวน 37 คน เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว
การอบรมจัดขึ้นในวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2565 ให้กับสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการในสาขา วิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จำนวน 26 แห่ง โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และวิทยากรจาก บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด ที่มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้
ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี