ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 103 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
“การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี”
📣 วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยคณะกรรมการประเมิน ได้แก่
⭐ นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ประธานกรรมการ
⭐ นายเจนวิทย์ ครองตน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
⭐ นางสาวมุกกรินทร์ สุมาริธรรม เลขานุการคณะกรรมการอาชีวศึกษา
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินที่ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ณ ห้องศูนย์ CVM
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://drive.google.com/…/1WxVR1GrcVzaHo88qGLVAW8QRuVW…
โดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุม