ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์

#วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี รายงานข่าว:
#จดหมายข่าว #tccnews
📜 ฉบับที่ 145 ประจำเดือน มิถุนายน 2566
“สำนักงานเขตภาษีเจริญ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้าแผนการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”
📣 วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ ดร.จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร คณะครูผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานเขตภาษีเจริญ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ในการเข้าตรวจในแผนการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการตรวจสุขาภิบาล และสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในโรงอาหาร ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
#งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา #ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา