ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์

#วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี รายงานข่าว:
#จดหมายข่าว #tccnews
📜 ฉบับที่ 148 ประจำเดือน มิถุนายน 2566
“วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้าร่วมการประชุมหารือ ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาปรับหลักสูตรร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและอาชีวศึกษา”
📣 วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566
ดร.อนันต์ วรธิติพงศ์ ประธาน อ.กรอ.อศ. ร่วมกับวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี โดย ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พร้อมด้วย นางสาววิไลวรรณ โรจณรุ่งเรืองบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูผู้ติดตาม แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เข้าร่วมการประชุมหารือ และรับฟังความคิดเห็นร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาปรับหลักสูตรร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและอาชีวศึกษา” เพื่อให้การผลิตกำลังคนตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและความยั่งยืน ณ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ชั้น 4 อาคารสุทธิ
ทั้งนี้ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดย คณะครูแผนกวิชาการตลาด ข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี