ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 219 ประจำเดือน สิงหาคม 2566
“ประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 แนวทางการปฏิบัติงาน และการทำสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”
📣 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมี ดร.วรธนัท ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และเจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมประชุมในการพัฒนาบุคลากร แนะแนวทางการปฏิบัติงาน และการทำสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การพัฒนาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมคำนึงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่เป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี