ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์

#จดหมายข่าว #TCCNEWS 📒จดหมายข่าวฉบับที่ 15 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
“ชาวพณิชยธนร่วมยินดี และยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยสังกัดวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ทั้ง 18 ท่าน”
🗓 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564
นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับคณะครู เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยทั้ง 18 ท่าน ดังนี้
1. นายณัฐพงษ์ นาเครือ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
2. นางสาวณัฏฐกันย์ บัวมาศ แผนกวิชาการตลาด
3. นายพูนศักดิ์ ดีมาก แผนกวิชาสามัญ (ทักษะชีวิต)
4. นางสาวศิริพันธ์ วงค์คำลือ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
5. นางสาววรรณณี เซ่งลอยเลื่อน. แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
6. นางน้ำค้าง แสงประเสริฐ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ
7. นางสาวพรเพ็ญ อ้นประวัติ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
8. นางสาวนพมาศ แสนกล้า แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
9. นายนัยนิต เตียวอนันต์ แผนกวิชาสามัญ (ทักษะชีวิต)
10. นางสาวจันทร์เพ็ญ ดาศรี แผนกวิชาสามัญ (ทักษะชีวิต)
11. นางจรัสศรี ร่มเย็น แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
12. นายวิวัฒน์ วงค์พุทธะ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
13. นางหนึ่งฤทัย แก้วสุข แผนกวิชาการเลขานุการ
14. นายพรชัย รอดเจริญ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
15. นางสาวนันทพร ธานีกุล แผนกวิชาการบัญชี
16. นางสาวจิรัชญา สังข์แก้ว แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
17. นางสาวจิรัชญา ชมภูนุช. แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
18. นางสาวฉัตรทิพย์ วงษ์สง่า. แผนกวิชาสามัญ (ทักษะชีวิต)