ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
#จดหมายข่าว #tccnews
📜ฉบับที่ 23 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
“การวิพากษ์หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี”
📣 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565
นางสาวชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และนางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี โดยมี รองศาสตราจารย์อรุษ คงรุ่งโชค ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพการบัญชี เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้แทนสถานประกอบการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สำเร็จการศึกษา เข้าร่วมในการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) ณ ห้องประชุมมูลนิธิสมเด็จพระธีรญาณมุนี