ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 32 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
“ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565”
📣 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พร้อมด้วย
นายจีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวสรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางสาววิไลวรรณ
โรจณรุ่งเรืองบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครูร่วมกันพบปะ
พูดคุยให้กำลังใจกับนักเรียน นักศึกษา ที่ทำการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565
ณ ลานโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี