ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
#จดหมายข่าว #tccnews
📜ฉบับที่ 33 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
“การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มกระตุ้น Pfizer”
📣 เมื่อวันอังคารที่​ 26 กรกฎาคม​ 2565
นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้
นายจีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายศิรวิทย์ หริรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนางฉัตรทิพย์ วงษ์สง่า หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มกระตุ้น Pfizer เพื่อกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันของนักเรียน นักศึกษา ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี